DK | EN
Køle_6#593B.jpg

For nye studerende

Kære nye studerende

Velkommen til Maskinmesterskolen København.

Nedenfor kan du læse og få svar på nogle af de spørgsmål du måtte have i forbindelse med din opstart på MSK.

Studievejlederen og Studieadministrationen holder juleferie fra lørdag den 23. december 2017 til om med mandag den 1. januar 2018.

Endnu engang vil vi byde dig velkommen på MSK.

 • Den første uge - Introduktionsuge
  Innovation3.jpg

  Den første uge på Maskinmesterskolen (uge 5) vil være introduktionsuge med bl.a. obligatoriske kurser. Der er mødepligt.

  Klasse og studiekammerater:

  Den første dag, vil du blive præsenteret for dine underviser, studievejleder, hvilken klasse du skal gå i, samt dine nye studiekammerater. Inden studiestart har du mulighed for, at komme med klasse ønske med en medstuderende som du har transport med eller tidligere har studeret med. Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at det ikke er sikkert at vi kan opfylde dit ønske men vi gør vores bedste. Har du et ønske skal du skrive til adm@msk.dk - Ønsket skal være os i hænde senest mandag den 8. januar 2018.

  Studienummer:

  Dit studienummer udleveres den første dag.

  Skema:

  Dit skema udleveres i løbet af introduktionsugen.

  Adgang til CampusNet:

  Din underviser vil i løbet introduktionsuge præsentere dig for CampusNet og Wiseflow.

  For dig der starter på Værkstedsskolen (M1):

  Som det fremgår af dit optagelsesbrev skal du have en Insights Discovery Personprofil, som du skal bruge i løbet af det første semester og de efterfølgende semestre hos Maskinmesterskolen.

  Når du har accepteret, at du ønsker at benytte den tilbudte plads på MSK, udsender vi link til din profil udarbejdelse, så profilen kan dannes. Du kan læse mere om Insights Discovery Personprofil her

  Der afholdes obligatorisk workshop i Insights den første uge.

  Arbejdstøj

  I forbindelse med din start på Værkstedsskolen, skal du anskaffe arbejdstøj, svejsehjelm og sikkerhedssko. Den første dag vil du få nærmere besked om, hvornår arbejdstøjet og skoene skal medbringes. Du behøver derfor ikke købe arbejdstøj, sikkerhedssko og svejsehjelm før studiestart.

  Obligatoriske kurser:

  Kursus i førstehjælp

  Der afholdes obligatorisk kursus i førstehjælp for alle studerende på M1 den første uge.

  §17 kursus

  Der afholdes obligatorisk §17 kursus for alle studerende i løbet af den første uge.

  Deltagelse i workshop i Insights (M1) og kurser i førstehjælp og §17 er obligatorisk for at kunne starte på semestret.

   

 • IT-information
  IT.jpg

  Generel IT-Vejledning:

  Her finder du MSK´s generelle IT-vejledning

  Trådløst netværk:

  Her finder du vejledning på vores trådløse netværk.

  Krav til PC: 

  Her kan du læse om hvilke krav der stilles til din pc.

  PC til eksamen

  Skriftlige eksamener afholdes elektronisk via Wiseflow, dvs. opgaven udleveres elektronisk, og besvarelsen skal afleveres elektronisk. Du skal medbringe egen PC til skriftlig eksamen og har ansvaret for, at computeren kan køre de krævede programmer. Læs mere om Wiseflow her.

   

 • Bogliste
  EL72.jpg

  Maskinmesterskolen København har sin egen boghandel. Her finder du de alle lærebøger og kompendier, som du har brug for i løbet af din studietid. Boglister og pakketilbud kommer lige før semesterstart, hvilket sikrer, at du altid får aktuelle oplag og udgaver af bøgerne.

  Du finder MSK’s boghandel i multisalen - og åbningstiden i den første semesterstartsugen er:

  Mandag til fredag kl. 9.00-14.00 fra den 18. januar 2018.

  Boghandlen kan kontaktes pr. telefon nr. 7742 4309

  Boglisten til Maskinmesterskolen findes her - Du kan bestille dine bøger online på hjemmesiden hos Polyteknisk Boghandel.

   

 • SU og Kilometerpenge
  SU.jpg

  SU og Kilometerpenge:

  SU:

  Du skal søge din SU www.su.dk. Bemærk at du først kan søge fra uge 1 og du skal søge under Københavns Maskinmesterskole.

  Du skal dog være opmærksom på, at du først kan få SU fra 1. februar.

  Skal du ansøge om barselsklip, skal dette også ske via www.su.dk. Husk at udskrive kvitteringen på ansøgningen og aflevere den på studiekontoret til videre behandling.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på www.nemid.nu/dk-da Det tager noget tid at få, så bestil i god tid. Så du er sikker på, at få din SU til tiden.

  Dine støttemeddelelser og SU-breve bliver sendt til din e-Boks. Du skal derfor huske at skaffe dig adgang til e-Boks via NemID. Oprettelse og Log på sker ved hjælp af NemID eller Digital Signatur. Læs mere om e-Boks på www.e-boks.com/danmark/da

  Nye SU-regler om forsinkelse

  Begynder du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, må du højst blive 6 måneder forsinket i din uddannelse – bliver du mere forsinket, stopper din SU.

  Kilometerpenge:

  Du har mulighed for at søge om kilometerpenge jf. de gældende regler. Disse finder du på www.ungdomskort.dk

  Søger du kilometerpenge skal du huske, at printe ansøgningen - sammen med dokumentation for din rejse fra krak.dk samt evt. rejseplanen. Dokumentationen skal gælde fra hjem til skole, samt retur. Ansøgning og dokumentation skal afleveres på studiekontoret, som behandler din ansøgning.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------