Videnscenter for anvendt køleteknik

Kølemontørcertifikat

Center for anvendt Køleteknik er en faglig ramme for Maskinmesterskolen Københavns udadvendte aktiviteter indenfor Køle- og Varmepumpeteknik. I dette regi udvikles efteruddannelseskurser, udstedes kølecertifikater, og der udfoldes diverse udviklingsaktiviteter. Efteruddannelseskurserne udbydes af MSK Kursus.

Centeret er gennem Maskinmesterskolen København medlem af KVCA (”Køleklyngen”), MMF’s Køle- og Varmepumpenetværk, KMO (”Kølebranchens Miljørordning”), Autoriserede Køle- og varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB) og Dansk Køleforening. Derudover har Centeret et tæt samarbejde med DTU’s forskere og undervisere indenfor faget.

FORMÅL

  • Udvikling af efteruddannelseskurser inden for Køle- Varmepumpeteknik.
  • Udstedelse af diverse kølecertifikater
  • Igangsætning af og deltagelse i udviklingsprojekter
  • Formidling af ”trends og up to date viden” til maskinmestrene – eksempelvis via artikler i Maskinmesteren
  • Stimulering af det faglige miljø på Maskinmesterskolen København


RAMME
Centeret har adgang til et laboratorium med en række demonstrations-køleanlæg, hvis instrumentering og udformning gør dem egnet til undervisningsbrug. Udover egentlige anlæg, som repræsenterer relevante anlægsudformninger og kølemidler, er et anlæg med glasrørs-fordamper og kondensator sat i drift.

Lektor Morten Mandrupsen står i spidsen for Center for Anvendt Køleteknik.

M: mm@msk.dk, T: 78 74 56 79

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS