Maskinmester i Region Sjælland

Vil du arbejde med optimering af energiløsninger og klimavenlig forsyning?
En maskinmester får en bred viden og mange kompetencer inden for kraftværker,

fjernvarme, vindmøller, rensning af spildevand, offshore og søfart – nu kan du blive maskinmester i region Sjælland.

Gruppe af elever, der kigger på en opgave, de har lavet på Maskinmesteruddannelsen
Billede af en elev på Maskinmesteruddannelsen, der får instruktion

Læs første del af maskinmesteruddannelsen i Region Sjælland

Maskinmesterskolen København har indgået samarbejder med tre erhvervsskoler – ZBC i Slagelse, EUC Nordvestsjælland i Holbæk og EUC Sjælland i Næstved – om at udbyde det håndværksrettede forløb, værkstedskoledelen, i henholdsvis Slagelse, Holbæk og Næstved.

På værkstedsskoledelen skal du bl.a. arbejde med fag som måleteknik, pneumatik, motorlære og køling, svejs og el, drejning og fræseteknik i praksis. Værkstedsskoledelen forløber over tre semestre svarende til 1½ år, herefter du er klar til at starte på det videre forløb i enten København eller Kalundborg.

Hvem kan starte?
og hvordan søger jeg?

Hvem kan starte?

Du kan starte på uddannelsen, hvis du har en STX, HF, HTX, HHX, EUX eller en relevant
erhvervsuddannelse. Du kan læse mere om adgangskravene her: www.msk.dk/#optagelse

Hvordan søger jeg ind som maskinmester i region Sjælland?


Du ansøger via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk. Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00.

En elev på værkstedsskoledelen, som du nu kan tage i region Sjælland.
På værkstedsskoledelen i Holbæk, Slagelse eller Næstved vil du f.eks lære om pneumatik

Sådan gør du

Hvis du ønsker at starte på maskinmesteruddannelsen på én af de tre erhvervsskoler herunder ZBC i Slagelse, EUC Sjælland i Næstved eller EUC Nordvestsjælland i Holbæk skal du angive hvilken skole, du ønsker at starte på i din motiverede ansøgning.

Optagelse på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, karakterer i relevante fag, motiveret ansøgning og CV. Husk derfor altid at uploade en motiveret ansøgning og et CV.


Hvis du vil vide mere om det håndværksmæssige forløb på erhvervsskolerne, kan du kontakte:

ZBC Slagelse, uddannelseschef Michael Bang Dyrehave Telefon: 25 83 05 75
Mail: mbdy@zbc.dk

EUC Sjælland, uddannelseschef Ole Holm
Telefon: 25 23 58 06
Mail: olho@eucsj.dk

EUC Nordvestsjælland, vicedirektør Malene Grandjean
Telefon: 20 75 56 69
Mail: mag@eucnvs.dk

Hvis du vil vide mere om maskinmesteruddannelsen generelt og det videre forløb, kan du kontakte:

Studievejleder på Maskinmesterskolen København, Rikke Buch Nielsen 78 74 56 64 – rbn@msk.dk

Studievejleder på Maskinmesterskolen København, Peter Bruun 29 44 84 12 – pebr@msk.dk

Du kan også kontakte uddannelseschef, Tommy Birkebæk på 24 48 30 22 – tbi@msk.dk

Tilmelding
for maskinmestre om
kølemonteringscertifikat

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS