DK | EN
Fra venstre Micki Sejr - Frederik Lund - Jacob Stage_indsat Frederik Fenger_foto Ole Jeppesen Kommunikation.jpg

INTERNATIONAL KARRIEREPLEJE I SYDKOREA

For fire MSK-studerende blev et udlandssemester i Sydkorea starten på et helt nyt syn på maskinmesterfaget, studiet – ja, nærmest selveste livet. De fik så at sige et internationalt helikopterperspektiv på alting. Nu fortæller de historien om deres koreanske eventyr.

Af Ole Jeppesen Kommunikation

Frederik Lund, Micki Sejr, Jacob Stage og Frederik Fenger er pt. alle i gang med de afsluttende manøvrer på MSK. Fra august til december 2016 opholdt de sig på Korea Maritime and Ocean University (KMOU) i Sydkoreas næststørste by, Busan. Udlandssemestret udbydes løbende af MSK som led i skolens internationale strategiske samarbejde, og for de fire unge mænd har opholdet sat sig dybe spor. Tiden i Sydkorea påvirker de fires tilgang til faget den dag i dag. På den gode måde, forstås.

”Det var et helt utroligt ophold. Vi fik visitkort fra flere internationale kontakter i løbet af det semester, end der er plads til i noget etui. Og her taler vi om personer, som rent faktisk gerne vil arbejde sammen med os på den ene eller den anden måde. Ikke noget fake networking dér,” fastslår Jacob Stage og byder på kaffe i mødelokalet på BWSC A/S i Allerød, hvor han og en anden af de fire rejsekammerater, Frederik Fenger, lige nu er i bachelorpraktik.

Sidstnævnte passer sin influenza hjemme, men foruden Jacob Stage er Micki Sejr og Frederik Lund til stede - friske på at fortælle om turen, som vendte op og ned på det meste.

”Vi fandt jo ret hurtigt ud af, at vi sagtens kunne begå os i et internationalt fagligt miljø. Der blev lyttet til os, og vi var i stand til at leve op til kravene og mere til. Det har fået den betydning, at vi nu går målrettet efter jobs i virksomheder med internationalt engagement,” forklarer Micki Sejr.

Krævende men givende studieliv

Tiden som internationale studerende på KMU var præget af lange dage med op til 12 timers undervisning orkestreret af undervisere, som til at begynde med ikke nødvendigvis var helt fortrolige med det engelske sprog, men som hurtigt kom efter det. På skemaet stod der fag som Internal Combustion, LNG Bunkering, Offshore Plant og Construction Engineering. Undervisningen kunne endda efter behov henlægges til et af de tilhørende skoleskibe.

”Samtlige undervisere havde årelang erfaring fra nogle af verdens største industrivirksomheder. Vi føler os heldige, at vi fik lov at blive undervist af dem. Især vores fremragende kontaktperson, professor KangKi Lee, gjorde et kæmpe indtryk. Han er tidligere direktør for MAN Diesel Korea, og tog os med på adskillige improviserede virksomhedsbesøg, ligesom han introducerede os for mange af sine højtplacerede kontakter. Han er rent ud sagt en god mand og en leder i verdensklasse,” lyder det med eftertryk fra Frederik Lund.

De fire danskere boede på kollegium på skolens område sammen med medstuderende fra både Sydkorea og Kina. I dette miljø blev danskerne næsten betragtet som rockstjerner.

”Det gav virkelig prestige at tale med os, og mange ville gerne fotograferes sammen med os. Det skulle vi da lige vænne os til – men efterhånden klingede det af, og tilstanden nærmede sig normal. Vi passede vores fag, deltog i sociale aktiviteter og tog på sightseeing, når der var tid. Det var en stor oplevelse at dykke lidt ned i den koreanske kultur og livsform. Kort sagt arbejder sydkoreanerne hele tiden, mens de drømmer om at være mere sammen med familien. I Danmark er vi mere sammen med familien og drømmer om en stor karriere,” siger Jacob Stage med et smil.

The sky is the limit

Semestret bød også på en studietur til Singapore, hvor de fire danskere mødte endnu flere potentielle samarbejdspartnere, og hvor fagets universelle potentiale for alvor gik op for gruppen: Maskinmesterprofessionen er et fremragende adgangskort til en international karriere, og Asien virker som ultimative udgangspunkt:

”Hvis du har et åbent sind og ikke er bundet af traditionel karrieretænkning, så er et udlandssemester i Sydkorea vejen frem. Vi føler på en måde, at vores nye karriere allerede er indledt. Vi har ret godt styr på, hvad vi kan gøre, når eksamenen er overstået og beviset er i hus. For mit vedkommende handler drømmejobbet om at blive en slags ’teknisk superhelt’, som med base i Danmark flyver ud i verden og løser tekniske problemstillinger i offshore-branchen,” beretter Micki Sejr og gestikulerer energisk.

Frederik Lund supplerer:

”Vi har fået nogle kort på hånden, som vi ikke ville have haft, hvis vi var blevet hjemme. Vi har besøgt et af verdens største værfter – Hyundai Heavy Industries (HHI), enorme havne og mange andre maritime aktører. Det er bogstaveligt talt en helt ny verden, der har åbnet sig. En verden, der potentielt rummer muligheder, oplevelser, pæne lønninger og ikke mindst personlig udvikling. Vi er dybt taknemmelige over, at vi fik muligheden for at komme afsted.”

MSK er porten til verden

Maskinmesterskolen København deler Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ønske om, at flere studerende skal tage på studie- eller praktikophold i udlandet, blandt andet specifikt i Sydkorea. Det fortæller international chef på MSK, Thomas B. Dragø mere om her:

”Det internationale aspekt fylder meget på MSK, og Sydkorea er en af de største maritime nationer i verden. De overgår endda Kina på en lang række punkter såsom faciliteter og knowhow, så det er vigtigt og natuligt for os også at samarbejde med sydkoreanerne. Derfor indledte vi i 2014 formelt et samarbejde med KMOU og begyndte at sende danske studerende til Busan fra 2015. Det er en kæmpe succes – både for de 15 MSK-studerende, som er eller har været en del af programmet - og for de sydkoreanere, som har tilbragt udlandssemestre hos os,” siger Thomas B. Dragø.

Det internationale samarbejde booster så at sige uddannelsen for begge skoler:

”Danske studerende, der rejser til Sydkorea, får mulighed for at dygtiggøre sig i fag, som vi ikke har faciliteterne til at tilbyde herhjemme – f.eks. inden for LNG og visse andre dele af offshore-området. Dertil kommer den interkulturelle erfaring, som er guld værd i en globaliseret verden. Til gengæld er sydkoreanerne meget begejstrede for vores maritime valgfag, fordi den danske maskinmesteruddannelse er blandt de mest moderne i verden på bachelorniveau. Netop fordi vi ser og udnytter professionens alsidighed,” påpeger den internationale chef – og tilføjer til slut:

”Internationaliseringen af vores uddannelser går kun én vej, og det er op – for vores dimittender bliver hermed endnu mere attraktive for virksomhederne. Et studieophold i udlandet giver således en klar fordel på arbejdsmarkedet. Udover stærke professionelle kompetencer styrker man også sine kulturelle kompetencer betragteligt. Så enkelt er det.”

FAKTA OM KOREA MARITIME AND OCEAN UNIVERSITY (KMOU)

- Grundlagt i 1945

- Over 8.000 studerende

- Eneste maritime universitet i Sydkorea

- Spiller en ledende rolle i Sydkoreas maritime industri og handel, som udgør landets største indtægtskilder

- Beliggende i Busan, hvis containerhavn i 2014 indtog plads nr. 5 på Forbes’ rangliste over de største havne i verden.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------