DK | EN
20170623 vessel manager 1016.JPG (1)

Nyt hold Vessel Managers er færdiguddannet

Andet hold har netop gennemført uddannelsen til Vessel Manager, heriblandt to maskinmestre. De nye Vessel Managers har fået udvidet kompetencerne og står klar til at påtage sig nye ansvarsområder.

Af Joel Goodstein – Foto Lars Møller

Halvandet år efter de begyndte uddannelsen, står et nyt hold færdiguddannede Vessel Managers klar til nye udfordringer. 23. juni var der dimission for de syv nye Vessel Managers på Maskinmesterskolen København. Blandt de nyuddannede er to maskinmestre og en dual officer.

»Jeg havde et par yngre kollegaer, som gerne ville tage uddannelsen, og så var det en god anledning for mig til at blive opgraderet. Man må jo prøve at holde sig i gang. Jeg har ikke læst i 25 år, siden jeg blev maskinmester. Hvis man ikke passer på, kan man godt komme til at køre meget på rutinen.

Specielt den del af uddannelsen som handler om hele regelsættet for skibsfarten og den daglige drift af skibene, har jeg været meget glad for at få indsigt i. At have ansvar for at skibene altid sejler i overensstemmelse med alle de formelle krav, som stilles til skibsfarten i dag, er en meget vigtig del af en skibsinspektørs opgaver.

Change Management har også været interessant, fordi vi tidligere har været gennem en stor organisationsforandring, hvor det kunne have været nyttigt med den viden, vi fik på uddannelsen – desværre en postgang for sent. Her fik vi nogle værktøjer, som måske kunne have gjort de processer bedre.

Ellers har meget af uddannelsen for mig været bekræftelse på viden, som jeg havde i forvejen. Men jeg synes, at Vessel Manager-uddannelsen har været tiltrængt i det maritime Danmark, og hvis man kan få gjort uddannelsen mere hands-on, vil den blive endnu mere nyttig,« siger Frank Surland, som tidligere har været maskinchef på havundersøgelsesskibet Dana, hvor han i dag er skibsinspektør for skibet, som ejes og drives af DTU.

Ny fælles viden

Hans kollega Claus Persson er kaptajn på Dana og har været studiekammerat på Vessel Manager-uddannelsen.

»Vi er en meget lille maritim organisation omkring Dana, så derfor har det været vigtigt at få styrket vores fælles viden og dermed få et bedre fundament for de fremtidige opgaver. Både når det gælder dokning af skibet og et nybygningsprojekt som måske venter forude.

Jeg har været særligt glad for fagene Safety 2, dokninger og Change Management, som der har manglet viden om i vores organisation indtil nu. For mig har 85-90 procent af indholdet på uddannelsen været ny viden. Jeg har lært at læse og analysere regnskaber og budgetter på en meget bedre måde. Jeg har langt bedre forudsætninger for at lave en dokningsspecifikation og få alle de vigtige detaljer med. Jeg har lært noget om at analysere årsagen til uheld og ulykker, så man ikke gentager de samme fejl. Jeg har lært, hvad der skal med, når man laver kontrakt med et værft, og når man skal lave et EU-udbud.

Jeg har været glad for uddannelsen og vil anbefale andre at tage den, uanset om man er på broen eller i maskinen. Man får en meget bred viden og et bedre helhedsbillede af hele organisationen omkring driften af et skib,« siger Claus Persson.

Klædt på til nyt job

Eske Kjeldal blev færdiguddannet maskinmester i 2012 og har sejlet i to rederier siden da.

»Jeg har sejlet som 2. mester for J. Lauritzen fra 2012 til 2015, hvor jeg lavede en aftale med Uni-Tankers om et forløb, hvor jeg først sejlede og derefter skulle være inspektør for nogle af deres skibe. Siden april 2017 har jeg været inspektør for to kemikalietankere. Uni-Tankers har betalt for min Vessel Manager-uddannelse som led i aftalen om, at jeg skulle blive inspektør.

»Jeg synes, at uddannelsen har været et godt forløb. Jeg har været meget på farten under uddannelsen, fordi jeg har sejlet det meste af tiden, så mange af seminarerne har jeg gennemført på video og det samme med eksamener. Men det har fungeret godt.

Der har været mange gode og relevante fag, som har klædt mig på til opgaven som inspektør. Jeg har fået et godt branchekendskab og en forståelse for alle de forhold, som indgår i et skibs cyklus med hensyn til klassekravene. Det er en meget holistisk uddannelse, hvor man kommer hele vejen rundt, når det gælder dokninger, Contract Management, kvalitetssikring osv. De ting havde jeg ikke med fra maskinmesteruddannelsen. Så på den måde har uddannelsen været en god ballast at have med til mit nye job, hvor jeg foreløbig skal have teknisk ansvar for to kemikalietankere, herunder ansvar for budget og planlægning af dokninger. Efter uddannelsen er mit job ikke så uoverskueligt, som det ellers ville være. Jeg ved bedre nu, hvor jeg skal gå hen for at få de nødvendige oplysninger for at løse mine opgaver. Det er bestemt en uddannelse, jeg vil anbefale,« siger Eske Kjeldal.

Alt hænger sammen

Mads Walther er uddannet dual officer fra Simac og startede karrieren som sejlende.

»Efter jeg gik i land, har jeg været hos Norden siden 2014 som Marine Superintendent. Jeg synes, at Vessel Manager-uddannelsen har været et godt forløb, hvor jeg har lært både nye ting og fået genopfrisket stof, som jeg har lært før eller kender fra mine job.

Fag som Applied Economics og strategisk scenarieplanlægning har været rigtig gode. Jeg har ikke tidligere haft ansvar for dokninger og budgetter, men det er jeg blevet kastet ud i på uddannelsen. Der er ikke fag på uddannelsen som jeg tænker har været overflødige. Alt hænger jo på en måde sammen, når det gælder driften af et skib som en forretning, hvor der også er en masse formelle krav, som skal opfyldes. Før ville jeg måske være gået uden om at udarbejde specifikationer til en dokning eller til at lægge et budget, men det vil jeg kunne bidrage meget mere til i dag.

Jeg ser ikke på uddannelsen som et karriereredskab, der skal bringe mig videre til et nyt job her og nu, men uddannelsen har givet mig en god ballast og en meget bredere viden om skibsbranchen og driften af skibe. Jeg vil anslå, at 60 procent har været kendt viden for mig, mens 40 procent af pensum har været ny viden. Derudover har det været godt at kunne diskutere emner, man ikke diskuterer til hverdag og godt at kunne sparre med de medstuderende,« siger Mads Walther, der som Marine Superintendent har ansvar for kvalitetssikring af Nordens 12 tørlastskibe.

23. juni dimitterede et nyt hold Vessel Managers fra Maskinmesterskolen København. De syv nyuddannede Vessel Managers er bagerste række, fra venstre: Mads Walther, Claus Persson, Eske Kjeldal, Frank Surland. Forreste række, fra venstre: Hans Kass, Troels Møller, Jette Colstrup.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------