Masser af jobmuligheder, og der er brug for dig!

Uddan dig til maskinmester, og der venter dig en karriere med masser af jobmuligheder. Der er brug for dig! Maskinmesterens kompetencer er stærkt efterspurgte inden for hele industrien. I en tid med stort fokus på energioptimering i alle brancher er der mere end nogensinde brug for maskinmestrenes polytekniske egenskaber.

Læs til maskinmester på vores afdelinger i Næstved, Holbæk og Grønland:

Du kan blive maskinmester på flere måder – alt efter din faglige baggrund og uddannelse:

Optagelse med gymnasial uddannelse – samlet varighed af uddannelsesforløb: 4,5 år

Har du en studentereksamen, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her skal du først være 9 måneder i værkstedet på MSK, og efterfølgende skal du 9 måneder i praktik hos en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.
Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00.

Optagelse med gymnasial uddannelse og relevant erhvervserfaring – samlet varighed af uddannelsesforløb: 3 år.

Har du en studentereksamen, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her skal du først være 9 måneder i værkstedet på MSK, og efterfølgende skal du 9 måneder i praktik hos en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.
Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00.

Optagelse med erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik, kemi, geovidenskab eller bioteknologi – samlet varighed af uddannelsesforløb 3,5 år.

Har du en studentereksamen, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her skal du først være 9 måneder i værkstedet på MSK, og efterfølgende skal du 9 måneder i praktik hos en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.
Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00.

Læs maskinmesteruddannelsen i Sisimiut i Grønland:

I samarbejde med Teknikimik Ilinniarfik KTI har Maskinmesterskolen København åbnet en ny afdeling i Sisimiut på Grønland.
Afdelingen vil både indeholde det håndværkrettede forløb, værkstedskoledelen, og det teoretiske forløb. Læs mere her:

Uddannelsesforløb

Adgangskrav

Du skal have gennemført en af følgende uddannelser for at søge om optagelse, og de specifikke adgangskrav skal være bestået:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.
  • En relevant erhvervsuddannelse min. 3 år suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik, kemi, geovidenskab eller bioteknologi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau.
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau.
  • Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Optagelse med gymnasial uddannelse

Har du en studentereksamen, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her skal du først være 9 måneder i værkstedet på MSK, og efterfølgende skal du 9 måneder i praktik hos en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.

Optagelse med gymnasial uddannelse og relevant erhvervserfaring

Ansøgere med både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse (fx EUX) kan efter en individuel vurdering starte direkte på uddannelsens teoretiske del, som svarer til 4. semester af uddannelsen.

Optagelse med erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik, kemi, geovidenskab eller bioteknologi

En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi, geovidenskab eller bioteknologi (to af fagene på mindst B-niveau og de resterende på C-niveau) er adgangsgivende til maskinmesteruddannelsen. Du kan læse disse fag på Adgangskurset til maskinmesteruddannelsen på DTU.

Krav til danskkundskaber

Hvis du er en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag vil vi foretage en konkret individuel faglig vurdering af dit danskniveau og evt. kræve, at du består Studieprøven i Dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber. Dokumentation for dette skal fremsendes til Maskinmesterskolen København inden studiestart.

Læs mere

Læs mere

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS